UWAGA! ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ - DOM HARCERZA

Pobierz harmonogram zajęć w siedzibie głównej Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza na rok szkolny 2018/2019

Pobierz harmonogram zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w SP 15 na rok szkolny 2018/2019

Pobierz harmonogram zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w SP 24 na rok szkolny 2018/2019

Pobierz harmonogram zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w ZSO 2 na rok szkolny 2018/2019

Pobierz harmonogram zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w V LO na rok szkolny 2018/2019
 
 
 IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
"Z moich stron. Przysłowia"
KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE "MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU"

 KONKURS PREZYDENTEM BYĆ 2018

 Trwają zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia animacyjne, warsztaty, wyjścia i wycieczki. Wciąż można się zapisywać. Serdecznie zapraszamy :)  
 


Zobacz ofertę wakacyjną na rok 2018.

Zobacz ofertę na Radosne i Bezpieczne Wakacje 2018.

Zapisy w placówce lub telefonicznie pod numerem telefonu 56 662 39 50


Z dniem 25.05.2018 roku zgodnie z zarządzeniem nr 10/2018 Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Funkcję IODO w Ognisku Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza sprawuje Inspektor Sylwia Słomińska-Buńka. Dane kontaktowe: e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl; tel.: 56 611-89-92; adres korespondencyjny: Plac św. Katarzyny 9. Adres email do kontaktu w sprawie zgłaszania incydentów naruszeń ochrony danych osobowych: procesor@tcuw.torun.pl


UWAGA!


LICZBA WOLNYCH MIEJSC

Pobierz WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA W OPPDH.

Pobierz oświadczenie nauczyciela placówki o udziale kandydata w zajęciach w roku szkolnym poprzedzający rok, na który prowadzona jest rekrutacja.

Pobierz oświadczenie o osiągnięciach kandydata.

Pobierz oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka.

Pobierz oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Pobierz oświadczenie rodzica potwierdzające złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez rodzeństwo kandydata.


 W poniedziałek, 21 maja 2018 r. rusza nabór na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Po raz drugi będzie prowadzony w formie elektronicznej.

Elektroniczna rekrutacja do placówek trwa od 21 maja do 13 czerwca 2018 r. Obejmuje ona wprowadzanie danych kandydatów do systemu i składanie wniosków o przyjęcie kandydata do placówki.

Aby kandydat wziął udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic lub pełnoletni kandydat zobowiązany jest do:
1) wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie do placówki;
2) dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie kandydata do placówki:

Pierwszy sposób:
Rodzic/kandydat pełnoletni wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (torun-pozaszkolne.pzo.edu.pl), drukuje go i podpisuje. Następnie udaje się do wybranej placówki w celu złożenia wniosku. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic/kandydat pełnoletni jest zobowiązany dostarczyć do placówki najpóźniej do 13 czerwca 2018 r.

Drugi sposób: Jeżeli rodzic/kandydat pełnoletni nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i udaje się do wybranej placówki, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu. Formularz wniosku można otrzymać w każdej placówce. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do 13 czerwca 2018 r.

________________________________________
Do pobrania: Zasady rekrutacji w placówkach w roku szkolnym 2018/2019


________________________________________

Ważne terminy:
• 21 maja – 13 czerwca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do danej placówek na wybrana formę zajęć.
• 19 czerwca 2018 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do danej placówki na wybraną formę zajęć.
• 19 czerwca od godz.16.00 - 21 czerwca 2018 r. – potwierdzanie woli uczestnictwa w wybranej formie zajęć w danej placówce. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
• 22 czerwca 2018 r. godz. 16.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na wybraną formę zajęć.

________________________________________
Rodzice kandydatów/kandydaci pełnoletni mogą zapoznać się z ofertą placówek, terminarzem, kryteriami rekrutacyjnymi na rok szkolny 2018/2019 na stronie internetowej: torun-pozaszkolne.pzo.edu.pl . Tam tez dostępne będą: wniosek o przyjecie do placówki i załączniki do wniosku.

Pobierz terminarz rekrutacji.

Pobierz pełną ofertę zajęć.

Pobierz deklarację o kontynuacji niepełnoletniego kandydata.

Pobierz deklarację o kontynuacji pełnoletniego kandydata.

Pobierz kartę wychowanka.

Pobierz potwierdzenie woli.


Raport - liczba podań i kontynuacji.VI MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI PN. "WIERSZOKLEPKA" - WYNIKI KONKURSU

W zeszły piątek (20 kwietnia) odbył się finał VI Edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych pn. "Wierszoklepka". Po wspaniałych występach wszystkich finalistów, Jury przyznało nagrody oraz wyróżnienia (lista poniżej)! GRATULUJEMY 🎉😃🎉

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu ogłasza nabór ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza wodociągowego. Więcej informacji można przeczytać w treści zapytania ofertowego. Zobacz mapę z proponowanym przebiegiem przyłącza.


VI MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI PN. "WIERSZOKLEPKA" - LISTA FINALISTÓW

W zeszły piątek (13 kwietnia) odbyła się VI Edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III szkół podstawowych pn. "Wierszoklepka". Wystąpiło wielu utalentowanych wykonawców, z pośród których wyłoniono 41 finalistów! GRATULUJEMY 🎉😃🎉 Finał konkursu odbędzie się już w piątek (20 kwietnia) o godzinie 10:00 w OPPDH. Serdecznie zapraszamy.