REKRUTACJA NOWYCH UCZESTNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20


Rusza II nabór  na zajęcia rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia organizowane
w OPP Dom Harcerza.
Zapisy będą odbywały się w sposób elektroniczny przez stronę:

https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/torun/News

w razie napotkania błędu w zapisie elektronicznym,  zapraszamy do zapisów w siedzibie Ogniska

w okresie: 22 - 29 lipca 2019 r.

Aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic kandydata lub sam pełnoletni kandydat zobowiązany jest do:
złożenia wniosku o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2019/20

Link dla kandydata:
https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/torun/NewsJak się zapisać w II  naborze:

     II NABÓR (również  kandydaci z poza Torunia) 
22 – 29 lipca 2019

  1. Wejść na stronę internetową elektronicznej rekrutacji  https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/torun/News
  2. Wypełnić wniosek o przyjęcie na zajęcia w OPPDH
  3. Wydrukować wniosek i podpisać (rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat)
  4. Przynieść wydrukowany i podpisany wniosek do sekretariatu OPPDH celem potwierdzenia w systemie.
  5. Poza wyznaczonym terminem system nie przyjmie zgłoszenia i potwierdzenia!

1sierpnia 2019,   godz.16.00

   
Sprawdzić zamieszczenie nazwiska kandydata na liście kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  w budynku OPPDH (parter) 

 2 sierpnia 2019 od godz. 16.00
– 5 sierpnia  2019 do godz. 19.00

  1. Ponownie wejść na stronę internetową elektronicznej rekrutacji https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/torun/News  
  2. Wypełnić druk Potwierdzenie woli - wydrukować i podpisać.
  3. Potwierdzić elektronicznie wolę uczestniczenia w wybranych zajęciach   (można to zrobić również w sekretariacie  OPPDH ).
6 sierpnia 2019,  godz. 16.00
    Sprawdzić zamieszczenie kandydata na liście kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w budynku OPPDH (parter).


Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie kandydata do placówki:

Pierwszy sposób:

- rodzic/kandydat pełnoletni wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/torun/News drukuje go i podpisuje.
- wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami rodzic/kandydat pełnoletni jest zobowiązany dostarczyć do placówki najpóźniej do 29 lipca 2019 r.

Drugi sposób:

Jeżeli rodzic/kandydat pełnoletni nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, wypełnia wniosek w wersji papierowej i dostarcza go do Ogniska, gdzie zostanie on wprowadzony do systemu.
Formularz wniosku można pobrać w OPP Dom Harcerza lub z naszej stony internetowej. Wniosek oraz załączniki potwierdzające spełnianie kryteriów należy dostarczyć najpóźniej do  29 lipca 2019 r.

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2019/20: Zobacz PDF Pobierz 
Terminarz rekrutacji Pobierz 
Pomocnik rekrutacji Pobierz 
Oferta zajęć OPP Dom Harcerza w roku szkolnym 2019/20 Pobierz 


Dokumenty do pobrania i wypełnienia

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w OPPDH: Pobierz 

Oświadczenie nauczyciela placówki o udziale kandydata w zajęciach w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja Pobierz

Oświadczenie o osiągnięciach kandydata Pobierz

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka Pobierz 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Pobierz

Karta wychowanka Pobierz

Potwierdzenie woli  Pobierz