Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu mieści się przy Rynku Staromiejskim 7 (dawny numer hipoteczny 155) w budynku zwanym niegdyś „Pałacem Meissnerów” i obecnie „Domem Harcerza”.
Pierwszym właścicielem budynku był burmistrz toruński Gerhard Thomas. W 1725 roku posesję przejął kolejny burmistrz toruński, burgrabia królewski Jakub Meissner. W 1739 roku wzniósł na miejscu budynku, prawdopodobnie według projektu Jana Baptysty Cocchiego, piękną rezydencję. Stąd też przez lata kamienica nosiła nazwę „Pałac Meissnerów”.
W rękach rodziny Meissnerów domostwo pozostawało do 1797 roku, kiedy to posesję zakupiła Królewska Dyrekcja Celna i Podatkowa dla Prowincji Prusy Wschodnie.
Za tego właściciela kamienica została poddana przebudowie w stylu klasycystycznym, której autorem był prawdopodobnie toruński budowniczy Krzysztof Heckert. Wtedy to, Budynek zatracił swój elegancki i reprezentacyjny wygląd.
„Pałac Meissnerów” służył przede wszystkim instytucjom państwowym. W nim znajdowały się m. in. Kasa Skarbowa, Muzeum i Archiwum Miejskie, Państwowa Orkiestra Kameralna.
Nazwę „Dom Harcerza” nadano kamienicy 1 lutego 1972 roku i powierzono ją Związkowi Harcerstwa Polskiego.
1 lutego 1987 roku powołano w budynku Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” - jako instytucję oświatową.
Pałac przetrwał do dnia dzisiejszego, ale nie zachował pierwotnej formy architektonicznej i użytkowej.

PAŁAC MEISSNERA - galeria